Elke gemeente heeft de toegang tot jeugdhulp georganiseerd. Bijvoorbeeld via een sociaal (wijk)team, team jeugd of ander zorgloket.

Deze organisaties kunnen aangeven hoe de aanmelding voor jeugdhulp verloopt. Het gaat om de gemeente waar het kind of de jongere is ingeschreven (bij co-ouderschap betreft het de hoofdverblijfplaats). Daarnaast kan er middels een verwijzing van een GI-organisatie ook een verwijzing worden afgegeven.

Voor hulp van de Kasparhoeve is een verwijzing c.q. jeugdhulpbepaling nodig. De Kasparhoeve kan alle vormen van hulp in haar aanbod in ZIN leveren.

Een kind/jongere aanmelden hoe gaat dat ?