De Kasparhoeve bestaat al vanaf 2006 en is ontstaan vanuit de zorgboerderij de Kasparhoeve aan de rand van de stad Groningen. De naam die wij als jeugdhulpaanbieder voeren komt van oorsprong dus van de zorgboerderij.

In 2013 heeft de Kasparhoeve in Enumatil in een voormalig schoolgebouw een woonvoorziening voor kinderen en jongeren gerealiseerd met in totaal 10 woonplekken.

In 2015 heeft de Kasparhoeve in Zuidhorn een kleinere woonlocatie geopend, waar jongeren gefaseerd toe kunnen werken richting zelfstandigheid met in totaal 4 woonplekken.

In 2015 is de Kasparhoeve gestart met een ervarend leren traject met 3 plekken te Tompa in Hongarije.

In de periode 2016-2017 is de Kasparhoeve contractpartner geweest van het regionaal inkooporgaan van de Groninger Gemeenten ( het RIGG ).

Inmiddels is de Kasparhoeve vanaf 2018 een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de provincie Groningen met de hierboven beschreven woon en zorglocaties. Daarnaast biedt de Kasparhoeve zorgproducten in haar contract met het RIGG aan zoals dagbesteding, logeren, individuele begeleiding en begeleiding groep. Voor deze producten maakt de Kasparhoeve gebruik van onderaannemers. De Kasparhoeve werkt met een kwaliteitssysteem conform de ISO 9001