Betrokkenheid en medezeggenschap van cliƫnten vinden wij erg belangrijk.

Daarom vindt er op de woonlocaties van de Kasparhoeve iedere 2 weken bewonersoverleg samen met de bewonersraad plaats, waarbij alle zaken rondom het wonen bij de Kasparhoeve worden besproken. De Vertegenwoordigers van de bewonersraad hebben periodiek overleg met het management team van de Kasparhoeve. Ieder jaar wordt er door de Kasparhoeve een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen, waarbij alle aspecten die van belang zijn in het hulpverleningsproces kunnen worden beoordeeld. Zowel de inbreng van de bewoners als de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn belangrijke pijlers waarop de Kasparhoeve de zorg vorm geeft en ook aanpassingen maakt.