Specialist in het bieden van kleinschalige hulp op maat aan kinderen en jongeren.

De Kasparhoeve is voor:

 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek
 • Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking
 • Kinderen en jongeren met complexe gedragsproblematiek
 • Gezinnen waarbij er in de thuissituatie complexe hulpvragen zijn

Specialist in:

 • In het bieden van kleinschalig en professioneel georganiseerd beschermd wonen 
 • Het op een flexibele, laagdrempelige en creatieve wijze organiseren van de hulpverlening
 • Het op maat bieden van hulpverlening bij complexe hulpvragen
 • Transparant zijn en werken vanuit partnerschap
 • Niet snel opgeven bij complexe hulpvragen

Ons werkgebied:

 • De Kasparhoeve is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de provincie Groningen en heeft een contract met de RIGG.
 • Onze kernregio is de provincie Groningen met daarnaast individuele maatwerkcontracten met gemeenten uit Friesland en Drenthe.