Specialist in het bieden van kleinschalige hulp op maat aan kinderen en jongeren.

De Kasparhoeve is voor:

  • Kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek
  • Kinderen met een licht verstandelijke beperking
  • Gezinnen waarbij er in de thuissituatie complexe hulpvragen zijn

Specialist in:

  • Bieden in het bieden van kleinschalig en professioneel georganiseerd beschermd wonen
  • Het op een flexibele, laagdrempelige en creatieve wijze organiseren van de hulpverlening
  • Het op maat bieden van hulpverlening bij complexe hulpvragen
  • Transparant zijn en werken vanuit partnerschap
  • Niet snel opgeven bij complexe hulpvragen

Ons werkgebied:

  • De Kasparhoeve is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de provincie Groningen en heeft een contract met de RIGG.
  • Onze kernregio is de provincie Groningen met daarnaast individuele contracten met gemeenten uit Friesland en Drenthe