Opvoeden biedt vele uitdagingen en vraagt soms om ondersteuning.

De Kasparhoeve biedt hulp wanneer het thuis niet meer lukt. Zowel in de thuissituatie is hulp mogelijk, maar ook wanneer er hulpvragen zijn ten aanzien van verblijf, logeren of dagbesteding.

Ouders zijn voor ons de experts op het gebied van hun kind. U kent uw kind immers het beste als geen ander en zeker wanneer het gaat om het kennen van de eigenschappen van uw kind, zijn/haar ontwikkeling en zijn/haar manier van reageren op dingen die in zijn omgeving gebeuren.

De Kasparhoeve werkt daarom actief samen met ouders, het netwerk en jongeren. Wij betrekken ouders bij de hulpverlening, de voortgang en het te bereiken resultaat door onder andere gebruik te maken van een interactief en transparant zorg en rapportagesysteem Mextra ( www.mextra.nl ).

Mextra biedt zowel ouders als jongeren de mogelijkheid om elke dag de voortgang van het hulpverleningsproces te volgen, interactief vragen te stellen en zelf ook actief onderdeel te zijn van zowel de dagelijkse rapportage als het zorgproces.

Als ouders wordt u actief betrokken bij het hulpverleningsproces. Bij zowel de start van het hulpverleningsproces als de voortgang wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de zorg overleggen en uw inbreng is essentieel voor ons. Samen met u wordt er een zorg en begeleidingsplan opgesteld, waarbij uw inbreng en betrokkenheid van groot belang is.

Iedere jongere die in zorg is bij de Kasparhoeve krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. De persoonlijk begeleider is voor u als ouders en uw kind het aanspreekpunt en onderhoudt samen met u de contacten en bewaakt de gemaakte afspraken.