Voor wie ?

Het buitenlandtraject van de Kasparhoeve te Hongarije is een traject van de Kasparhoeve voor jongeren die, door wat voor oorzaak of reden dan ook, op meerdere terreinen problemen ondervinden en onvoldoende grip op hun situatie hebben om tot verandering bij zichzelf te komen.

Wat bieden wij ?
In  Hongarije bieden wij een traject aan, op basis van de principes van ervarend leren, waar jongeren middels een afgebakende periode ( 3 tot 6 maanden ) kunnen leren om zelf weer de regie en verantwoordelijkheid te krijgen t.a.v. hun dagelijks functioneren/ positief toekomstperspectief. In de plaats Saly hebben wij binnenkort de beschikking over een woning met 5 eigen kamers/verblijven. In de woning verblijven om tourbeurten Nederlandse begeleiders die 24 uur per dag aanwezig is. De aanwezigheid van een Nederlandse begeleider in Hongarije is een bewuste keuze van de Kasparhoeve, omdat wij het belangrijk vinden dat er dagelijks een dialoog gevoerd kan worden over de ervaringen en leermomenten van de dag. Overdag is er  een dagbestedingsprogramma, waardoor je ritme en dagstructuur ervaart. Gezien het belang van multidisciplinaire ondersteuning en toezicht bezoekt iedere 2 maanden een werkbegeleider vanuit Nederland de locatie. Tevens zijn de in Hongarije aanwezige begeleiders onderdeel van het multidisciplinaire team van de Kasparhoeve . Daarnaast is er toezicht en regie op de inhoud en de voortgang van het proces door de aan de Kasparhoeve verbonden gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper heeft strcutureel telefonisch contact met de begeleiders en heeft daarnaast iedere 3 weken contact met de jongeren via telefoon of skype en bezoekt de locatie in Saly regelmatig.
Hoe ?
Het ervarend leren traject heeft als overkoepelend doel om samen met de jongere een plan te formuleren, die er toe zal leiden dat de jongere bij terugkeer in Nederland in staat zal zijn om zijn/ haar leven een positieve en constructieve wending te geven.

Helaas gaan we stoppen met ons buitenland traject n.a.v. eerst de covid  berperkingen en huidig de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraine.

Wat houdt het ervarend leren traject in ?

Het betreft een traject waarbij de jongere 3 tot 6 maanden in Hongarije verblijft. De jongere verblijft hier samen met 3 andere jongeren met vergelijkbare problematiek. Hun ontwikkeltraject wordt hier begeleid door een Nederlandse begeleider. Concrete vormgeving is een ruime gezinswoning waar de 4 jongeren met de begeleider samen leven. (Voor meer vormgeving zie, ‘Dagelijkse Routine’)

Op voorhand is duidelijk op basis van welke problematiek de jongere gaat deelnemen.

De problemen die hij of zij meebrengt naar Hongarije worden vertaald naar doelen die beantwoord moeten worden gedurende het verblijf van de jongere. Dit zijn de individuele leerdoelen waar zij mee aan de slag gaan. Hoe de uitwerking van de individuele doelen er uit ziet is afhankelijk van de doelen zelf. (hier kan gedacht worden aan, voor jezelf opkomen, je onvrede op passende wijze bespreekbaar kunnen maken, assertief leren zijn, leren niet over - assertief te zijn, leren nee zeggen, ontdekken wat je kwaliteiten persoonlijke kwaliteiten zijn)

Daarnaast geldt voor iedere jongere die deelneemt dat er gewerkt wordt aan praktische vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid/ zelfstandigheid. Hierbij moet gedacht worden aan huishoudelijke taken, gezond dag – en nachtritme, leren koken, leren budgetteren, sporten, verzorging van dieren (verantwoordelijkheid nemen voor een ander) Deze vaardigheden worden uitgezet naar mogelijkheden of vaststellen dat er sprake is van onvermogen. Beide geven informatie over de mogelijkheden van zelfstandigheid in de nabije toekomst van de jongere. Niet alle jongeren zullen vanuit een thuissituatie gaan deelnemen, en niet alle jongeren zullen na het traject terugkeren naar hun ouderlijk huis. Wanneer dit het geval is, is het van belang om te weten of de jongere de vaardigheden/ ontwikkelmogelijkheden heeft om zelfstandig te kunnen wonen met ambulante begeleiding, of dat wonen op een groep meer aansluit bij de mogelijkheden van de jongere.

De jongeren leren dit door samen te leven in een huis en binnen de dagelijkse routines die hier gelden te werken aan de beschreven doelen. (4 jongeren, 1 begeleider) In een tijdsbestek van uiterlijk 4 maanden ligt er een duidelijk advies voor de jongere. Een beschrijving van datgene wat de jongere geleerd heeft tijdens het traject in Hongarije, maar ook wat zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Wat een passende begeleidingsstijl is. En tenslotte welk hulpaanbod, welke dag invulling, en welke woonplek het meest aansluit bij de jongeren wanneer deze terugkeert naar Nederland.

Gedurende deze 4 maanden is er iedere 4 weken contact met de ouders/ opvoeders van de jongeren in Nederland. Dit om hen te betrekken bij het proces dat de jongere doorloopt, maar ook om hen te betrekken bij de veranderingen die dit eventueel van hen als opvoeders vraagt.

Doelgroep beschrijving

Binnen De Kasparhoeve wordt gewerkt met de doelgroep, pubers met psychiatrische problematiek en/ of een licht verstandelijke beperking.

Het ervarend leren traject richt zich ook op deze doelgroep, met enkele aanvullende voorwaarden en kenmerken. De leeftijdsgroep waar het traject voor bedoeld is, is 14 tot en met 20 jaar. Het gaat om jongeren die vastlopen/ disfunctioneren op meerdere levensgebieden.

De groep jongeren waar we ons op richten kun je in grote lijn indelen in twee hoofdcategorieën.

De groep jongeren die hun eigen situatie zelf niet als een probleem ervaart, maar door de volwassenen om hem of haar heen aangemerkt wordt als zeer zorgelijk.

Veel jongeren in Nederland ervaren de situatie waar zij in zitten niet als een probleem, of zien niet de ernst van de problemen waar zij in verzeild zijn geraakt. Zolang je onderdeel bent van je eigen leefwereld en je hebt het als jongere naar je zin, is er immers ook geen probleem. Voorbeelden van gedrag wat door ouders en andere volwassenen rondom een jongere vaak wel als een (groot) probleem wordt ervaren: Niet naar school gaan. Geen gezag accepteren van je ouder(s) of andere volwassenen. Gebruik van middelen (alcohol en/ of (soft-). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Crimineel gedrag. Je leven laten leiden door groepsdruk.

Of,

De groep jongeren die hun eigen situatie zelf ook ervaart als een probleem, alleen bij herhaling niet in staat blijken om de patronen die bij hun gedrag horen te doorbreken. Net als bij de ‘eerste groep’ maken de volwassen om hem of haar heen zich ernstig zorgen over de jongere.

De kern van de problemen bij deze jongeren ligt vaak in de mate waarin zij zich laten leiden door groepsdruk. (kunnen hier geen weerstand aan bieden)

Dagelijkse Routine:

Het traject wordt begeleid door Nederlandse begeleiders. In de praktijk betekent dat er twee vaste begeleiders zijn, die elkaar met een frequentie van 2 weken op, twee weken af, afwisselen. Dit geeft voor de jongeren (maar ook voor de begeleiding) een overzichtelijke samenwerking met een minimaal aantal wisselende opvoeders. Vanwege de kwetsbaarheid van deze constructie zijn er in het team van woonbegeleiders in Nederland twee begeleiders die ‘invaller’ zijn bij ziekte, vakantie, uitvallen van 1 van de vaste begeleiders. De begeleiders worden ondersteunt door de gedragskundige die wekelijks met de begeleiders en de jongeren digitaal voortgangsgesprekken voert. Daarnaast bezoekt de gedragskundige de locatie fysiek iedere 6 tot 8 weken.

Maandag:

09:00 opstaan en opfrissen (wassen, tandenpoetsen)

09:30 – 10:15 ontbijt (Bespreken eerste taken + voor bespreken van totale dag)

10:15 – 11:00 Huishoudelijke taken gezamenlijke ruimten, verzorging dieren, verzorging terrein

11:00 – 11:30 Koffie/ Thee

11:30 – 12:00 jongere 1 individueel begeleidingsmoment met begeleider (ind. doelen), de andere drie jongeren krijgen een concrete taak.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Samen sporten (plaatselijke sportschool)

16:00 – 17:30 twee jongeren koken samen met begeleiding

17:30 – 18:30 Diner

18:30 – 19:30 samen afruimen

19:00 – 20:00 Begeleider bespreekt met iedere jongere individueel zijn/ haar aandachtspunten (positief of opbouwende feedback) van de dag, en verwerkt dit in scores voor de dag.

20:15 Koffie (bespreken groepsproces van die dag)

Dinsdag:

09:00 opstaan en opfrissen (wassen, tandenpoetsen)

09:30 – 10:15 ontbijt (Bespreken eerste taken + voor bespreken van totale dag)

10:15 – 11:00 Huishoudelijke taken gezamenlijke ruimten, verzorging dieren, verzorging terrein

11:00 – 11:30 Koffie/ Thee

11:30 – 12:00 jongere 2 individueel begeleidingsmoment met begeleider (ind. doelen), de andere drie jongeren krijgen een concrete taak.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Samen boodschappen doen voor dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.

16:00 – 17:30 twee jongeren koken samen met begeleiding

17:30 – 18:30 Diner

18:30 – 19:30 samen afruimen

19:00 – 20:00 Begeleider bespreekt met iedere jongere individueel zijn/ haar aandachtspunten (positief of opbouwende feedback) van de dag, en verwerkt dit in scores voor de dag.

20:15 Koffie (bespreken groepsproces van die dag)

Woensdag:

09:00 opstaan en opfrissen (wassen, tandenpoetsen)

09:30 – 10:15 ontbijt (Bespreken eerste taken + voor bespreken van totale dag)

10:15 – 11:00 Huishoudelijke taken gezamenlijke ruimten, verzorging dieren, verzorging terrein

11:00 – 11:30 Koffie/ Thee

11:30 – 12:00 jongere 3 individueel begeleidingsmoment met begeleider (ind. doelen), de andere drie jongeren krijgen een concrete taak.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Samen sporten (plaatselijke sportschool)

16:00 – 17:30 twee jongeren koken samen met begeleiding

17:30 – 18:30 Diner

18:30 – 19:30 samen afruimen

19:00 – 20:00 Begeleider bespreekt met iedere jongere individueel zijn/ haar aandachtspunten (positief of opbouwende feedback) van de dag, en verwerkt dit in scores voor de dag.

20:15 Koffie (bespreken groepsproces van die dag)

Donderdag:

09:00 opstaan en opfrissen (wassen, tandenpoetsen)

09:30 – 10:15 ontbijt (Bespreken eerste taken + voor bespreken van totale dag)

10:15 – 11:00 Huishoudelijke taken gezamenlijke ruimten, verzorging dieren, verzorging terrein

11:00 – 11:30 Koffie/ Thee

11:30 – 12:00 jongere 4 individueel begeleidingsmoment met begeleider (ind. doelen), de andere drie jongeren krijgen een concrete taak.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Samen boodschappen doen voor donderdag, vrijdag en zaterdagochtend.

16:00 – 17:30 twee jongeren koken samen met begeleiding

17:30 – 18:30 Diner

18:30 – 19:30 samen afruimen

19:00 – 20:00 Begeleider bespreekt met iedere jongere individueel zijn/ haar aandachtspunten (positief of opbouwende feedback) van de dag, en verwerkt dit in scores voor de dag.

20:15 Koffie (bespreken groepsproces van die dag)

Vrijdag:

09:00 opstaan en opfrissen (wassen, tandenpoetsen)

09:30 – 10:15 ontbijt (Bespreken eerste taken + voor bespreken van totale dag)

10:15 – 11:00 Huishoudelijke taken gezamenlijke ruimten, verzorging dieren, verzorging terrein

11:00 – 11:30 Koffie/ Thee

11:30 – 12:00 twee jongeren Digitaal begeleidingsmoment met begeleider, en gedragskundige. De jongere, begeleider en gedragskundige bespreken het functioneren van de jongere over een tijdsbestek van de voorgaande twee weken. De andere twee jongeren krijgen een concrete taak.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Samen sporten (plaatselijke sportschool)

16:00 – 17:30 twee jongeren koken samen met begeleiding

17:30 – 18:30 Diner

18:30 – 19:30 samen afruimen

19:00 – 20:00 Begeleider bespreekt met iedere jongere individueel zijn/ haar aandachtspunten (positief of opbouwende feedback) van de dag, en verwerkt dit in scores voor de dag.

20:15 Koffie (bespreken groepsproces van die dag)

Zaterdag:

10:00 – 11:00 Ontbijt

11:00 – 12:00 Begeleider beoordeelt iedere individuele kamer op netheid en hygiëne.

12:00 – 13:00 Wanneer nodig worden de aandachtspunten uitgevoerd.

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Samen boodschappen doen voor zaterdag, zondag en maandag

15:30 – 17:00 twee jongeren koken samen met begeleiding

18:00 – 19:00 Diner

19:00 – 19:30 samen afruimen

Zondag:

10:00 – 11:00 mogelijkheid voor ontbijt (optioneel)

13:00 – 14:00 lunch

18:00 – 19:00 Diner (begeleider kookt)

19:00 – 19:30 samen afruimen

Afspraken:

Wanneer er door de week sprake is geweest van een positieve groepsdynamiek, wordt er een activiteit gepland voor de zaterdagavond/ zondag overdag. (zwemmen, koffie met gebak, stad bezoeken, andere activiteit….)

Wanneer de jongeren samen met de begeleiding weten te sparen van het beschikbare boodschappenbudget, kan dit bedrag worden besteed aan een leuke activiteit.

Jongeren gaan alleen in de laatste fase (na 12 weken) zonder begeleiding op pad, nadat dit is vastgesteld met begeleider en gedragskundige. En is altijd maximaal met 1 andere jongere die deze toestemming heeft.

Boodschappen doen en sporten zijn beide functionele onderdelen van het traject, en hebben hiermee een verplichte deelname.

 

Aanmelding en informatie

 

Klik op de foto voor folder

 

 

 

Tel: 06 21 897 522 ( Mevr. R. Krol )
Gedragswetenschapper
reneekrol@dekasparhoeve.nl