Voor wie ?

Het buitenlandtraject van de Kasparhoeve te Hongarije is een traject van de Kasparhoeve voor jongeren die, door wat voor oorzaak of reden dan ook, op meerdere terreinen problemen ondervinden en onvoldoende grip op hun situatie hebben om tot verandering bij zichzelf te komen.

Wat bieden wij ?
In  Hongarije bieden wij een traject aan, op basis van de principes van ervarend leren, waar jongeren middels een afgebakende periode ( 6 tot 8 maanden ) kunnen leren om zelf weer de regie en verantwoordelijkheid te krijgen t.a.v. hun dagelijks functioneren/ positief toekomstperspectief. In de plaats Saly hebben wij binnenkort de beschikking over een woning met 5 eigen kamers/verblijven. In de woning verblijven om tourbeurten Nederlandse begeleiders die 24 uur per dag aanwezig is. De aanwezigheid van een Nederlandse begeleider in Hongarije is een bewuste keuze van de Kasparhoeve, omdat wij het belangrijk vinden dat er dagelijks een dialoog gevoerd kan worden over de ervaringen en leermomenten van de dag. Overdag is er  een dagbestedingsprogramma, waardoor je ritme en dagstructuur ervaart. Gezien het belang van multidisciplinaire ondersteuning en toezicht bezoekt iedere 2 maanden een werkbegeleider vanuit Nederland de locatie. Tevens zijn de in Hongarije aanwezige begeleiders onderdeel van het multidisciplinaire team van de Kasparhoeve . Daarnaast is er toezicht en regie op de inhoud en de voortgang van het proces door de aan de Kasparhoeve verbonden gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper heeft wekelijks telefonisch contact met de begeleiders en heeft daarnaast iedere 3 weken contact met de jongeren via telefoon of skype en bezoekt de locatie in Saly regelmatig.
Hoe ?
Het ervarend leren traject heeft als overkoepelend doel om samen met de jongere een plan te formuleren, die er toe zal leiden dat de jongere bij terugkeer in Nederland in staat zal zijn om zijn/ haar leven een positieve en constructieve wending te geven.

Ons buitenlandtraject te Tompa Hongarije is gestopt vanwege de COVID 19 restricties in de herfst van 2020. Op dit moment ( Juli 2021 ) zijn we bezig met de voorbereidingen om een doorstart te kunnen maken in de herfst van 2021 in het noorden van Hongarije te Saly. 

 

 

De opbouw van traject is onderverdeeld in 3 fasen

  1. Introductie, kennismaking en acceptatie: De nadruk van deze fase bestaat voornamelijk uit het nader kennis met elkaar te maken en doelen te formuleren voor de eerste periode. Een belangrijk doel voor alle jongeren is het accepteren van de gedachte dat echte verandering alleen plaatsvindt wanneer je hier zelf toe gemotiveerd bent. Veel jongeren hebben met eerdere ervaringen geleerd om alles wat in hun leven niet goed gaat, buiten zichzelf te leggen. Kortom het is altijd de schuld van een ander als iets niet goed gaat. Deze gedachtelijn zal worden omgebogen naar ‘wat moet ik zelf anders gaan doen om mijn doel te bereiken?’. Het ombuigen naar deze gedachtelijn vraagt acceptatie bij jezelf. De begeleider zal door middel van vragen stellen, spiegelen en voorspellen, samen met de jongere inzichtelijk te maken wat verstandige keuzes zouden kunnen zijn.
  2. Ervarend leren door te doen en te ervaren: Er zijn doelen gesteld t.a.v. deze fase. De nadruk in deze fase is met name gericht op het vergroten van vaardigheden. Vaardigheden als: een gezond dag en nachtritme, gezag kunnen accepteren, je fysieke energie kwijtraken, risico’s vermijden door gemonitorde dag invulling. Leren koken, huishoudelijke taken, Budgetbeheer leren te voeren met een klein budget. Dagelijks in gesprek zijn met je woonbegeleider over wat je bezighoudt, wat je wilt leren en teruggekoppeld krijgen hoe dit gaat, wat er nog in veranderd kan worden en gespiegeld krijgen hoever je bent. Wekelijks is er een evaluatie van de voorgaande week die gedocumenteerd wordt op belangrijke veranderingen, maar ook op observaties die meegenomen zullen worden als werkdoelen voor de komende week (weken). Het zal niet de begeleider zijn die heel hard voor jou aan het werk is, maar je krijgt een begeleider die zich zal richten op ondersteunend zijn wanneer jij een vraag hebt om tot verandering te komen bij jezelf.
  3. Terugkoppeling en nazorg in Nederland. In Hongarije wordt er met de jongere na gedacht over de concrete vormgeving van wonen, begeleiding en dag invulling voor het moment dat de jongere weer terugkeert naar huis. Zodra deze gedachten concrete vormen aan beginnen te nemen worden deze in Nederland getoetst met ouders en/ of jeugdbeschermers wanneer van toepassing. Bij overeenstemming van alle partijen over hoe de toekomst van de jongere moet worden vormgegeven zal deze door de Kasparhoeve samen met het systeem van de jongere worden omgezet naar concrete vormgeving. Aanmelding voor woonplekken, organiseren van ondersteuning enzovoort. Het is van groot belang dat wanneer de jongere terugkeert naar Nederland deze nieuwe insteek daadwerkelijk georganiseerd is. Dit om te voorkomen dat het traject meteen afbreuk zal krijgen doordat de jongere terugkeert in zijn of haar oude patronen. Wanneer het in het belang van de jongere is om gedurende zijn of haar traject een bezoek uit Nederland te krijgen, van familieleden (of partner) behoort dit tot de mogelijkheden.

Communiceren en rapporteren

In Hongarije maakt de Kasparhoeve samen met de jongere gebruik van een interactief zorgrapportagesysteem Mextra. Hierin zetten wij gezamenlijk alle rapportages, evaluaties, aanpassingen en vorderingen. Met toestemming kunnen ouders, betrokkenen en voogden ook in Nederland het proces volgen en hierbij interactief reageren of deelnemen.

 

Aanmelding en informatie

 

Klik op de foto voor folder

Folder Tompa

 

Tel: 06 104 103 63 ( Gerard van der Ploeg )
Hoofd Algemene Zaken
gerardvanderploeg@dekasparhoeve.nl

Tel: 06 21 897 522 ( Mevr. R. Krol )
Gedragswetenschapper
reneekrol@dekasparhoeve.nl