De Kasparhoeve

Jeugdhulpaanbieder

Wanneer er net even wat extra's nodig is

Welkom op de Kasparhoeve. Een oase van rust in Groningen

Wij hebben weer plek!

De Kasparhoeve is kleinschalig georganiseerd en heeft als motto ‘Groot zijn door klein te blijven’

De Kasparhoeve biedt professionele hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. De Kasparhoeve heeft 2 woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan 1 in Enumatil met 10 woonplekken en 1 in Zuidhorn met 4 woonplekken. 

De Kasparhoeve is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder van de RIGG ( regionaal inkoop orgaan Groninger Gemeenten ) in het kader van de jeugdwet. De Kasparhoeve kan daardoor alle zorg in de provincie Groningen in ZIN bieden en kan naast de plekken voor beschermd wonen ook een hulpverleningsaanbod op maat bieden t.b.v. logeren, gezinshuisplekken en ambulante hulpverlening individueel en systeemondersteuning middels haar onderaannemers. Daarnaast heeft de Kasparhoeve met diverse gemeenten individuele contracten in ZIN.