De Kasparhoeve

Jeugdhulpaanbieder

Bij psychiatrische problemen of licht verstandelijke beperking

Welkom op de Kasparhoeve. Een oase van rust in Groningen

De Kasparhoeve is kleinschalig georganiseerd en heeft als motto ‘Groot zijn door klein te blijven’

De Kasparhoeve biedt professionele hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. De Kasparhoeve heeft 2 woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan 1 in Enumatil met 10 woonplekken en 1 in Zuidhorn met 4 woonplekken. Daarnaast heeft de Kasparhoeve een ervarend leertraject Tompa in Hongarije met 3 plekken.

De Kasparhoeve is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder van de RIGG ( regionaal inkoop orgaan Groninger Gemeenten ) in het kader van de jeugdwet. De Kasparhoeve kan daardoor alle zorg in ZIN bieden en kan naast de plekken voor beschermd wonen ook een hulpverleningsaanbod op maat bieden t.b.v. logeren, gezinshuisplekken en ambulante hulpverlening individueel en systeemondersteuning middels haar onderaannemers.