ZIN

Vanaf 1 januari 2016 kan er middels ZIN ( Zorg in Natura ) worden geindiceerd voor zorg die geleverd kan worden door de Kasparhoeve. De Kasparhoeve heeft een contract hiervoor afgesloten met de RIGG                      ( regionaal inkooporgaan Groninger Gemeenten ) als contractpartner.

Naast onze core business ( langdurig beschermd wonen zzp 3 LVG, Jeugdhulp verblijf zowel incl als excl behandeling ) leveren wij dan ook zorg in ZIN ( via onze zorgaanbieders en onderaannemers ). ZIN producten die kunnen worden geindiceerd zijn :

- Dagbesteding

- Jeugdhulp ambulant regulier

- Jeugdhulp ambulant regulier gezin/systeem

- Expertpool advisering aan sociale teams

- Gezinshuisplekken

- Persoonlijke verzorging

- Jeugdhulp ambulant specialistisch

 
De volgende  zorgaanbieders kunnen via de Kasparhoeve als contractpartner ZIN leveren:
- GsG plus: www.gsgplus.nl en mail contact@gsgstudie.nl
- Zonnestraal Pedagogische Hulp: www.pedagogischehulp.nl en mail ronella@pedagogischehulp.nl
- Praktijk Nangijala: www.praktijk-nangijala.nl en mail c.koehler@praktijk-nangijala.nl
- De Unieke Regenboog: www.deuniekeregenboog.nl en mail Ylaine@DeUniekeRegenboog.nl
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. G. van der Ploeg ( tel 0610410363 ) of dhr. R. Westerhof ( tel 0638433267 ) en u kunt natuurlijk direct contact opnemen met de zorgaanbieder.